PAPPERSSÄCKAR

Våra säckar produceras i vår fabrik i Otterbäcken och med endast 25 km till pappersmassafabriken vågar vi påstå att vi har marknadens mest närproducerade ventilsäckar, sopsäckar och öppna säckar av papper. Vi skräddarsyr lösningar och tar fram säcken som passar din verksamhet.

ÖPPNA SÄCKAR

Vår öppna säck används med fördel till byggmaterial, kemiska produkter, livsmedel, djurmat, grillkol och utsäde med mera. Den passar alla fylltekniker. Den kan sys, svetsas, knopas eller vikas igen och är lättöppnad oavsett stängning.

SOPSÄCKAR

Våra sopsäckar och kompostpåsar är avsedda för hushåll, kommunala myndigheter, industri, renhållningsföretag och komposteringsanläggningar. De är stabila och kan användas utan säckställ och är enkla att försluta. Säckarna är 100% nedbrytbara och står emot väta tack vare Wet Strength-behandling.

VENTILSÄCKAR

Vår självstadgande säck som sluter automatiskt efter påfyllning. Ventilsäcken har två bottnar. I säckens hörnöppning (ventilen) kan du fylla den med material. Innertrycket sluter säcken när den är full.

ÖPPNA SÄCKAR

Vår öppna säck används med fördel till byggmaterial, kemiska produkter, livsmedel, djurmat, grillkol och utsäde med mera. Den passar alla fylltekniker. Den kan sys, svetsas, knopas eller vikas igen och är lättöppnad oavsett stängning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Den öppna säcken används till flertalet produkter som:

Byggmaterial
Kemiska produkter, mineralprodukter och sammansättningar
Livsmedel
Djurmat
Utsäde
Trädgårdsprodukter
Avfall
Grillkol

Den öppna Jonsac-säcken har många fördelar på grund av den flexibla användningen:
Lättöppnad
Möjligt att ta lite åt gången av produkten
Upptagning av densitetsvariationer
Kan anpassas till de flesta säckfyllsmaskiner

 

SOPSÄCKAR

 

JONSAC SOPSÄCK 60, 110, 125, 160, 210, 240 och 350 liter 

Jonsac Sopsäck är en stark, helt nedbrytbar säck som passar för bland annat deponering, kompostering, rötning och förbränning och är avsedd för hushåll, kommunala myndigheter, renhållningsföretag och industri. 

JONSAC SÄCK FÖR PAPPERSFÖRPACKNINGAR 30 liter

Jonsac säck för pappersförpackningar är avsedd för hushåll, kommunala myndigheter renhållningsföretag och industri.

JONSAC STORKÖKSSÄCK & RISKAVFALLSSÄCK 60, 110 och 125 liter

Jonsac Storkökssäck och riskavfallssäck är vattentäta är avsedd för storhushåll, kommunala myndigheter, renhållningsföretag, restauranger, skolbespisningar och lunchrum. Jonsac Riskavfallssäck är avsedd för sjukhus, vårdcentraler, tandläkare, veterinärer med flera.

VENTILSÄCKAR

Våra ventilsäckar är självstadgande säckar som sluter automatiskt efter påfyllning. Jonsacs ventilsäckar har två bottnar. I säckens hörnöppning (ventilen) fylls den med material. När säcken är full sluts den av innertrycket.

Ventilsäcken används bland annat till produkter som byggmaterial, kemiska produkter, mineralprodukter och sammansättningar, livsmedel, djurmat, utsäde och trädgårdsprodukter.

Med ventilsäckar går packningen snabbare och helt kan automatiseras. Den stängs automatiskt efter fyllning och är enkel att lägga på pall då den blir fyrkantig.

Säckarna kan förses med yttre och inre ventiler.

Inre ventiler
Planventiler , enkla och väl anpassade för material med hög densitet som t.ex. cement. De kan förses med en ventilförstärkning, så att de inte går sönder vid fyllning.

Rörventiler är tätare för fuktiga material. För svåra produkter kan de bestå av 1 till 4 komponenter i olika materialkombinationer. För att optimera säckens täthet, kan den även förses med automatisk förslutningssnara eller svetsfog.

Externa ventiler
Externa ventiler kräver manuell hantering. De ger bäst täthet eftersom den del som överlappar ventilen ger en exakt och tät förslutning.

 

SÅ LAGRAR DU BÄST PAPPERSSÄCKAR

Papper är ett naturligt material och ställer in sin fukthalt efter den omgivande luftens relativa fukt. Vi rekommenderar att den relativa fukten bör ligga vid min 40% och max 70%. Kallagring är bra så länge den inte underskrider 0°C. Om djupfrysta säckar tinas upp i varmt rum blir de mycket fuktiga och papperets styrkevärden sjunker dramatiskt. Således bör temperaturen ligga som lägst på några plusgrader. Å andra sidan bör man inte gå över ca 30°C eller lagra papperssäckar i pannrum eller nära andra heta värmekällor.

Observera att våtstarkt papper härdar snabbare vid hög temperatur och blir sprött med tiden. Pappersegenskaperna förändras med den relativa fukten. TEA eller brottarbete är det värde som bäst beskriver hållfastheten och mäts vid 50% relativ fuktighet. Ett papper tappar töjning vid torrt klimat och förlorar dragstryka vid fuktigt klimat. Vid fyllning med het cement går papperets fukt mot noll och TEA sjunker ca 40%.

Det är svårt att gardera sig mot alla klimatväxlingar. I Europa är det ovanligt med luftkonditioneringsapparatur. I mycket torra klimat används i vissa fall fuktdysor för att korrigera klimatet i säcklager. Innan fyllning av säckarna rekommenders – för att underlätta hanteringen – att de ska hinna anpassa sig till den temperatur som råder i den lokal där de ska fyllas.

I det fall säcken är försedd med plastinnersäck så är hållbarheten på plasten begränsad, detta avgörs av den som fyller säcken då det är beroende på kraven. Vissa plaster härsknar och ger en dålig lukt och vissa andra blir spröda. I det fall att förvaring skett i svalt och mörkt utrymme så är hållbarheten normalt 2-4 år.