Kvalitet

Vår policy som tillverkare och distributör av förpackningar och tillbehör är att rätt produkt och tjänst ska levereras i rätt kvalitet, vid rätt tidpunkt, i rätt kvantitet och till rätt plats.  
  
I vårt arbete ska vi vara miljömedvetna och minimera negativa effekter på den omgivande miljön och värna om en god miljö för våra anställda samt för användarna av våra produkter.  
  
Genom våra arbetsmiljöaktiviteter vill vi öka arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna, sänka sjukfrånvaron och förbättra tillgängligheten. På så vis kan vi ständigt förbättra vår kvalitet, flexibilitet och service till våra kunder.  
  
För att dokumentera vår nuvarande målsättning – att kunden alltid ska få det den förväntar sig av våra produkter – arbetar vi med kvalitetsstyrningssystem enligt ISO 9001 och FSSC 22000. Vårt arbete sker med den inriktningen att vår produktion ska motsvara de miljökrav som bland andra livsmedelsindustrin ställer på sitt emballage. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt FSSC 22000

Ett modernt emballage med låga utsläpp

E-handelspåsar i papper och papperssäckar utgör båda ett modernt emballage, som dessutom bidrar till den ekologiska balansen genom att råvaran till större delen består av papper. Tillverkningen har låg miljöbelastning genom hela kedjan och vi limmar endast med stärkelsebaserat lim och trycker med vattenbaserade tryckfärger.  

Vår närhet till råvaran från skogsindustrin och marknaden gör att transportavståndet minimeras vilket innebär att våra produkter har låga utsläppsnivåer av CO2. 

Återvinningsbara plastprodukter
Våra plastprodukter utgörs av plastsäckar, plastfolie och plastslang som tillverkas av polyeten vilket lämpar sig väl för återvinning. Vid förbränning bildas av dessa produkter bildas koldioxid och vatten. 
 
Parallellt med produktutveckling ska även miljöprogram kopplas till respektive produktgrupp. Ansvaret följer produkten hela dess livslängd fram till återvinningen, vilket är ett självklart delmoment i dagens produktion. Arbetet med livscykelanalyser och Carbon Footprint för tillverkning och produkter pågår inom branschen genom bl.a. Eurosac och Innventia.